Nieuws Ouderraad
Thema-avond Jongensdip en meidenstress?

Nieuw toetsbeleid Libanon Lyceum
De invoering van het nieuwe toetsbeleid van het LLR wordt door de Ouderraad nauwlettend gevolgd. De schoolleiding zal doorlopend van feedback worden voorzien naar aanleiding van onder andere de berichten en vragen die de Ouderraad binnen krijgt. Het toetsbeleid blijft het hele schooljaar een vast agendapunt bij de vergaderingen.

Het bloemmetje van de Ouderraad
Welkom bij de Ouderraad van het Libanon Lyceum in Rotterdam
De Ouderraad van het Libanon Lyceum Rotterdam (LLR) is een klankbord voor de schoolleiding en behartigt de belangen van de ouders en leerlingen. Als brug tussen ouders, leerlingen en school heeft de Ouderraad ook een signaleringsfunctie, met als doel de school te ondersteunen bij diverse thema’s en vraagstukken. Aan de schoolleiding geeft de Ouderraad gevraagd en ongevraagd advies en draagt op deze manier bij aan een goed onderwijsklimaat op het LLR. De Ouderraad is tevens in de Medezeggenschapsraad vertegenwoordigd.

De Ouderraad organiseert en ondersteunt verschillende activiteiten op school, zoals thema-avonden voor ouders, open-, en introductiedagen en jaarvergaderingen. Jaarlijks komt de Ouderraad circa 7 maal bijeen en van elke vergadering wordt verslag gedaan.
Stichting ondersteuning Libanon Lyceum

De Stichting ondersteuning Libanon Lyceum (Soll) helpt de school met financiële bijdragen voor zaken waarvoor normaal gesproken geen of te weinig budget is. Om dit mogelijk te maken vraagt de Soll alle ouders jaarlijks om een bijdrage van €50. Twee leden van de Ouderraad hebben momenteel zitting in het bestuur van de Soll. De afgelopen jaren zijn veel projecten (mede) gefinancierd, waaronder culturele uitstapjes, EHBO-cursussen voor leerlingen, schoolmaterialen zoals smartboards en djembés, literatuur projecten, boeken voor de schoolbibliotheek, de inzet van Stichting Pameijer op het LLR, het jaarboek voor gediplomeerden en schoolfeesten.

Leerlingen en docenten kunnen verzoeken aan de Soll voor financiële ondersteuning van projecten aanvragen via ouderraad@llr.nl.
Contact
Heeft u vragen of suggesties voor de Ouderraad, dan kunt u contact met hen opnemen via:

ouderraad@llr.nl

Vergaderdata OR
ma 4 nov 2019 20:00 - 22:00 uur
ma 9 dec 2019 20:00 - 22:00 uur
ma 3 feb 2020 20:00 - 22:00 uur
ma 6 apr 2020 20:00 - 22:00 uur
ma 25 mei 2020 20:00 - 22:00 uur
ma 29 jun 2020 20:00 - 22:00 uur
Samenstelling Ouderraad

De Ouderraad bestaat momenteel uit 10 ouders en is een afspiegeling van de niveaus en leerjaren van de school. In de Medezeggenschapsraad (MR) is de Ouderraad (OR) vertegenwoordigd met 2 leden. Twee leden van de OR hebben zitting in het bestuur van de Stichting Ondersteuning Libanon Lyceum (Soll).

Samenstelling Ouderraad Libanon Lyceum 2019-2020

Cathelijne Beckand Verwee, secretaris
Dresia Benjeddi
Monique Brabers
Tracy Hamill
Ronald van Iersel
Gazi Koker
Sabina de Lange, Soll
Kenan Özveren
Henric Rebel, voorzitter/MR
Jan Kees van Vliet
Cornelieke Zeeberg, Soll/MR