GMR

Medezeggenschap

Formeel kent de school vijf geledingen:

  • de schoolleiding: rector en conrectoren, zij worden ondersteund door de teamleiders;
  • de docenten, vertegenwoordigd in de Personeelsraad;
  • de onderwijsondersteunende medewerkers, eveneens vertegenwoordigd in de Personeelsraad;
  • de leerlingen;
  • de ouders, vertegenwoordigd in de Ouderraad.

In de Medezeggenschapsraad zijn alle geledingen vertegenwoordigd. Voor alle belangrijke beslissingen in de school moet de MR toestemming geven. De vele informele contacten van personeelsleden onderling, met en tussen ouders (via spreekuuravonden, kennismakingsavonden met mentoren) en met en tussen leerlingen (in pauzes, via feesten, bij schoolreizen, na de lessen) zijn niet in een formele structuur onder te brengen, maar ze hebben een belangrijke indirecte invloed op het beleid in de school.

Vergaderdata MR
ma 4 nov 2019 17:00 - 20:00 uur
ma 9 dec 2019 17:00 - 20:00 uur
ma 3 feb 2020 17:00 - 20:00 uur
ma 6 apr 2020 17:00 - 20:00 uur
ma 25 mei 2020 17:00 - 20:00 uur
ma 29 jun 2020 17:00 - 20:00 uur
De MR vergadert van 18.00 - 20.00 uur in de personeelskamer op ons gebouw aan de Ramlehweg.
Samenstelling MR

De MR bestaat het cursusjaar 2018-2019 uit de volgende samenstelling:

Personeelsgeleding:
Maarten Faes
Piéta Jacobs
Robert van Gulik
Stephen Rothman
Shane Kolenbrander
Corien van Loenen

Oudergeleding:
Annet Hermans
Henric Rebel
Mary Westerduin

Leerlinggeleding:
Lizelot van den Berg
Jasper Schut
Ties Dekker