Vereniging Oud-leerlingen Libanon

Op 8 oktober 1998 is de Vereniging Oud-leerlingen Libanon opgericht, een bloeiende vereniging met inmiddels tegen de 750 leden. Deze vereniging heeft zich ten doel gesteld om het contact tussen oud-leerlingen onderling, maar ook tussen oud leerlingen en (oud) docenten zo veel mogelijk te bevorderen. Zij doet dit onder meer door het uitgeven van de “VOLtreffer”, het verenigingsblad dat vier keer per jaar verschijnt. Verder organiseert zij reünies, ledendagen e.d.


Het adres van de ledenadministratie: Vereniging Oud-leerlingen Libanon (VOL) Grooten Sloot 32, 2661 SN Bergschenhoek Website: www.vol-libanonlyceum.nl Email: admin@vol-libanonlyceum.nl
Diploma kwijt?

Heb je je diploma in 2006 of later gehaald, download dan een Digitaal uittreksel diplomagegevens op de site van DUO. DUO biedt ook de mogelijkheid tegen betaling een vervangend document te leveren voor veel jaargangen, ga voor meer informatie naar de website.
Mocht DUO geen vervangend document kunnen leveren dan kunt je ook een beroep op het archief van de school doen, vul daarvoor dit formulier in.

Het gaat in alle gevallen om een verklaring, een diploma wordt maar één keer verstrekt.