Bij wie kun je terecht als iets niet helemaal goed gaat?
Mentor: aanspreekpunt voor jullie allemaal wat betreft studievragen en andere dingen waar jullie je zorgen over maken. Ook docenten die zich zorgen maken over een bepaalde leerling geven dat door aan de mentor. Het kan zijn dat er een vermoeden bestaat van bijvoorbeeld dyslexie. Dan zal de mentor je doorsturen naar de dyslexie coach, mevrouw Jacobs. Zij is degene die je ondersteunt bij leerproblemen.

Als je problemen te maken hebben met gevoelens en de mentor of een vertrouwde docent vindt dat het toch wat uitgebreider met je besproken moet worden, dan kun je kiezen of je wilt praten met een leerlingbegeleider, mevrouw Van der Pijl op de Mecklenburglaan, mevrouw Martens op de Ramlehweg of de schoolmaatschappelijk werker, mevrouw Van der Hoeven.
Het kan dan gaan om faalangst, maar ook om verdriet bij scheiding van je ouders. Of als je je langere tijd heel somber voelt, zonder dat er een echt aanwijsbare reden voor is. Of als je wordt gepest en je durft er thuis niet goed over te praten. In principe blijft alles vertrouwelijk. De leerlingbegeleider en de schoolmaatschappelijk werker zijn allebei in staat om te luisteren naar je probleem en je te helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Dan zijn er nog de jeugdverpleegkundigen

van het CJG, mevrouw van Middelkoop voor de Mecklenburglaan en mevrouw van der Hoek voor de Ramlehweg. Misschien heb je slaapproblemen of erge last van buikpijn. Zij kunnen dat dan bespreken en je eventueel naar de schoolarts doorsturen. Je kunt ook zelf een afspraak maken met de jeugdverpleegkundige als je dat prettiger vindt. Ook een afspraak bij haar op het kantoor van het CJG is mogelijk. Als je vaak ziek bent kan het zijn dat de jeugdverpleegkundige jou en je ouders uitnodigt voor een gesprek. Het doel daarvan is om te kijken wat er nodig is om weer in je schoolritme te komen.


Als je het moeilijk vindt om met je mentor te praten, kun je dus direct contact zoeken met deze begeleiders of een afspraak maken via mevrouw Van Wijngaarden, de zorgcoördinator. Zij houdt vertrouwelijk bij hoe het met iedere leerling gaat en of iedere leerling wel de hulp krijgt die hij/zij nodig heeft.

Ook afdelingsleiders kunnen het idee hebben dat je het misschien erg moeilijk hebt. Als je veel spijbelt of veel ziek bent of als je er vaak uitgestuurd wordt, kan dat wel eens betekenen dat er andere problemen spelen. Gesprekken met een begeleider en eventuele hulp zijn beter dan alleen straf.


Dan zijn er nog twee contactpersonen, mevrouw Sturm en de heer Aklalouch. Als je een klacht hebt, richt je je in eerste instantie tot de persoon zelf, de mentor of de rector. Als je dit niet wilt of kunt of je bent ontevreden over de afhandeling van een klacht, kun je bij de contactpersonen terecht. Zij kunnen bemiddelen en als dat niet lukt, helpen ze je de officiële klacht door te geven aan een externe vertrouwenspersoon, die de zaak verder zal afhandelen.

We hopen dat je begrijpt dat al deze mensen zorgvuldig met jouw vertrouwen omgaan en dat je alleen maar hoeft te praten als je dat echt zelf wilt. Kan dat nog niet voor jou, dan zeg je dat gewoon. Misschien wil je het op een later tijdstip wel, maar dan weet je tenminste bij wie je moet zijn. Niemand kan alles alleen, maar samen kunnen we veel.


Meer over zorg en het School Ondersteunings Team staat in de schoolgids - klik hier


Waar kun je iedereen vinden?
ondersteuningscoördinator
Mevrouw Van Wijngaarden

Mecklenburglaan
Technasiumlokaal
Spreekkamer op C
dyslexiecoach
Mevrouw Jacobs

Mecklenburglaan
Spreekkamer op C
leerlingbegeleider
Mevrouw Van der Pijl

Mecklenburglaan
Lokaal D02 en D06
schoolmaatschappelijk werker
Mevrouw Dil

dinsdag en donderdag
Mecklenburglaan spreekkamer D07
Ramleweg spreekkamer 219
jeugdverpleegkundige
Mevrouw Brinkman

dinsdag, donderdag en vrijdag
010-4444608
06-13278696
Mecklenburglaan
Spreekkamer D07
contactpersoon
De heer Spiering

Mecklenburglaan
Lokaal C09
contactpersoon
Mevrouw Rovelet

Mecklenburglaan
Ramlehweg