Aanvraag extra verlof

De school kan tien schooldagen of minder verlof buiten de schoolvakanties verlenen. Aanvragen voor meer dan tien schooldagen dienen gericht te worden aan de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam. Volgens de Leerplichtwet kan slechts in uitzonderlijke gevallen extra verlof gegeven worden. Algemene informatie hierover kunt u vinden in de folder van JOS Rotterdam. Antwoorden op vragen rond leerplicht kunt u vinden via de site van JOS.

De school hanteert een verzuimprotocol dat u hier vindt. In het protocol staan de regels rond aanvraag en toekenning van extra verlof uitgebreid beschreven. Extra verlof moet in eerste instantie aangevraagd worden via de betrokken teamleider van de afdeling van de leerling. Daartoe dient u het formulier “Aanvraag extra verlof” in te leveren dat u hier kunt downloaden. Verlof moet, behoudens calamiteiten, uiterlijk vijf weken voorafgaand aan de eerste verlofdag aangevraagd worden. Verlof kan alleen toegekend worden als gevraagde bewijsstukken overlegd kunnen worden. In geval van twijfel kunt u altijd, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met de betrokken teamleider. Zie ook: Informatie extra verlof Jeugd en Onderwijs gemeente Rotterdam.
Schoolvakanties
  • 2019-2020
  • 2020-2021
  • 2018-2019
 Herfstvakantie  zaterdag 19 oktober 2019  t/m zondag 27 oktober 2019
 Kerstvakantie  zaterdag 21 december 2019  t/m zondag 5 januari 2020
 Voorjaarsvakantie  zaterdag 22 februari 2020  t/m zondag 1 maart 2020
 Paasvakantie  vrijdag 10 april 2020  t/m maandag 13 april 2020
 Meivakantie  donderdag 23 april 2020  t/m dinsdag 5 mei 2020
 Hemelvaart  donderdag 21 mei 2020  t/m zondag 24 mei 2020
 Pinksteren  zaterdag 30 mei 2020  t/m maandag 1 juni 2020
 Zomervakantie  zaterdag 18 juli 2020  t/m zondag 30 augustus 2020
 Herfstvakantie  zaterdag 17 oktober 2020  t/m zondag 25 oktober 2020
 Kerstvakantie  Zaterdag 19 december 2020  t/m zondag 3 januari 2021
 Voorjaarsvakantie  zaterdag 20 februari 2021  t/m zondag 28 februari 2021
 Meivakantie  zaterdag 1 mei 2021  t/m zondag 9 mei 2021
 Zomervakantie  zaterdag 17 juli 2021  t/m zondag 29 augustus 2021
Dit zijn de standaardvakantiedagen van de Rijksoverheid voor regio Midden. De definitieve vakantieregeling wordt voorgesteld door Fokor voor de regio Rotterdam en vastgesteld door de MR.
 Herfstvakantie  zaterdag 20 oktober 2018  t/m zondag 28 oktober 2018
 Kerstvakantie  zaterdag 22 december 2018  t/m zondag 6 januari 2019
 Voorjaarsvakantie  zaterdag 23 februari 2019  t/m zondag 3 maart 2019
 Let op!  Goede vrijdag was een reguliere lesdag!
 Meivakantie  zaterdag 20 april 2019 t/m zondag 5 mei 2019
 Hemelvaart  donderdag 30 mei 2019  t/m zondag 2 juni 2019
 Pinksteren  zaterdag 8 juni 2019  t/m maandag 10 juni 2019
 Zomervakantie  zaterdag 20 juli 2019  t/m zondag 1 september 2019