Aanvraag extra verlof

De school kan tien schooldagen of minder verlof buiten de schoolvakanties verlenen. Aanvragen voor meer dan tien schooldagen dienen gericht te worden aan de afdeling Leerplicht van de gemeente Rotterdam. Volgens de Leerplichtwet kan slechts in uitzonderlijke gevallen extra verlof gegeven worden. Algemene informatie hierover kunt u vinden in de folder van JOS Rotterdam. Antwoorden op vragen rond leerplicht kunt u vinden via de site van JOS.

De school hanteert een verzuimprotocol dat u hier vindt. In het protocol staan de regels rond aanvraag en toekenning van extra verlof uitgebreid beschreven. Extra verlof moet in eerste instantie aangevraagd worden via de betrokken teamleider van de afdeling van de leerling. Daartoe dient u het formulier “Aanvraag extra verlof” in te leveren dat u hier kunt downloaden. Verlof moet, behoudens calamiteiten, uiterlijk vijf weken voorafgaand aan de eerste verlofdag aangevraagd worden. Verlof kan alleen toegekend worden als gevraagde bewijsstukken overlegd kunnen worden. In geval van twijfel kunt u altijd, bij voorkeur per e-mail, contact opnemen met de betrokken teamleider. Zie ook: Informatie extra verlof JOS.
Schoolvakanties
  • 2017-2018
  • 2018-2019
  • 2016-2017
 Herfstvakantie  zaterdag 14 oktober 2017  t/m zondag 22 oktober 2017
 Kerstvakantie  Zaterdag 23 december 2017  t/m zondag 7 januari 2018
 Voorjaarsvakantie  zaterdag 24 februari 2018  t/m zondag 4 maart 2018
 Paasvakantie  Vrijdag 30 maart 2018  t/m maandag 2 april 2018
 Meivakantie  vrijdag 27 april 2018  t/m zondag 13 mei 2018
 Pinksteren  zaterdag 19 mei 2018  t/m maandag 21 mei 2018
 Zomervakantie  zaterdag 14 juli 2018  t/m zondag 26 augustus 2018
 Herfstvakantie  zaterdag 20 oktober 2018  t/m zondag 28 oktober 2018
 Kerstvakantie  zaterdag 22 december 2018  t/m zondag 6 januari 2019
 Voorjaarsvakantie  zaterdag 23 februari 2019  t/m zondag 3 maart 2019
 2e Paasdag  Maandag 22 april 2019
 Meivakantie  zaterdag 27 april 2019  t/m zondag 5 mei 2019
 Hemelvaart  donderdag 30 mei 2019
 Pinksteren  zaterdag 8 juni 2019  t/m maandag 10 juni 2019
 Zomervakantie  zaterdag 20 juli 2019  t/m zondag 1 september 2019
Dit is een concept en nog niet definitief, u kunt hier geen rechten aan ontlenen!
 Herfstvakantie  zaterdag 15 oktober 2016  t/m zondag 23 oktober 2016
 Kerstvakantie  vrijdag 23 december 2016  t/m zondag 8 januari 2017
 Voorjaarsvakantie  zaterdag 25 februari 2017  t/m zondag 5 maart 2017
 Paasvakantie  zaterdag 15 april 2017  t/m maandag 17 april 2017
 Meivakantie  zaterdag 22 april 2017  t/m zondag 7 mei 2017
 Hemelvaart  donderdag 25 mei 2017  t/m zondag 28 mei 2017
 Pinksteren  zaterdag 3 juni 2017  t/m maandag 5 juni 2017
 Zomervakantie  zaterdag 8 juli 2017  t/m zondag 20 augustus 2017
Let er op dat Goede Vrijdag in 2017 GEEN vrije dag is.