Wereldklas XL

Wereldklas XL, een eigentijds gymnasium!

Op het Libanon Lyceum hebben wij een aparte gymnasiumstroom, die wij Wereldklas XL hebben gedoopt. XL betekent extra veel Wereldklas, met nog meer nadruk op samenwerkend leren en projectmatig onderwijs. Maar XL kan in het Engels ook worden lezen als “to excel”. Dat betekent “uitblinken”. In de Wereldklassen XL worden de kinderen gestimuleerd om het uiterste uit zichzelf te halen, zodat zij hun talenten maximaal kunnen ontwikkelen. Zij volgen een breed aanbod aan verschillende vakken en het is hard werken, maar zij krijgen er ook veel voor terug!

Kenmerken

Kwaliteit staat voorop in de Wereldklassen XL: de lat wordt hoog gelegd. Slimme kinderen hebben immers vaak extra uitdagingen nodig! Naast de reguliere lesstof wordt daarom bij alle vakken verdieping en verrijking aangeboden en er vindt differentiatie plaats zodat leerlingen die sneller kunnen meer worden uitgedaagd, terwijl tegelijkertijd andere leerlingen juist behoefte hebben aan extra uitleg. Bovendien bieden wij de leerlingen uit de Wereldklassen XL een breed aanbod aan verdiepende en creatieve vakken zoals filosofie, muziek en beeldende vorming, die geperiodiseerd aangeboden worden. Op deze manier kunnen de leerlingen in het eerste jaar ontdekken waar zij goed in zijn en wat zij leuk vinden. De leerlingen kunnen in de bovenbouw van het vwo in deze vakken ook examen doen.

Gymnasium én Technasium

Een belangrijk vak in het curriculum van Wereldklas XL is Onderzoek & Ontwerpen, dat Technasium mogelijk maakt. In het eerste en tweede leerjaar is Onderzoek & Ontwerpen een verplicht vak in de Wereldklassen XL.
Het vak Klassieke Vorming biedt de basis voor gymnasium, met naast Latijn en Grieks ook aandacht voor de cultuur van de Klassieke Oudheid. Aan het eind van het eerste jaar mogen de kinderen kiezen of zij met Latijn en Grieks doorgaan in de tweede klas. Als een leerling daarvoor kiest, volgt hij zowel een gymnasium- als een Technasiumopleiding! Leerlingen die er voor kiezen om niet met Latijn en Grieks verder te gaan, kunnen in het tweede leerjaar beeldende vorming of muziek als keuzevak in hun pakket opnemen. Deze mogelijkheid is er niet voor gymnasiasten.

In het derde leerjaar kunnen de vakken muziek en beeldende vorming niet meer gevolgd worden, omdat het aantal vakken daar te groot is en de ruimte in de lessentabel beperkt is. In de bovenbouw kunnen deze vakken overigens wel weer worden gekozen.

De leerlingen in de Wereldklassen XL moeten in het derde leerjaar een keuze maken tussen gymnasium en Technasium. Concreet betekent dat een keuze voor de vakken Latijn en Grieks of een keuze voor het vak Onderzoek & Ontwerpen. De leerlingen die in de derde klas kiezen voor gymnasium kunnen in de vierde klas wel het vak Onderzoek & Ontwerpen kiezen, in de profielen Natuur en Gezondheid of Natuur en Techniek.
Ervaringen van leerlingen en ouders...
 • Ik vind het super in de gymnasiumklas van het Libanon, omdat ik voor het eerst tijdens mijn schooltijd word uitgedaagd meer te leren. Je leert niet alleen uit je boek maar vooral door zelf te onderzoeken en te presenteren, alleen of samen met de anderen! Ik voel me veilig, begrepen en gekend!

  Nenaleerling van Wereldklas XL
 • De gymnasiumklas is een speciale klas. Je krijgt veel verschillende vakken, waaronder Latijn en Onderzoek & Ontwerpen. Je krijgt een probleem, dat je moet onderzoeken. Oplossingen die je hebt bedacht, ga je daarna ontwerpen. Dit alles motiveert mij, en ik verveel me nu echt niet meer.

  Elineleerling van Wereldklas XL
 • Onze nieuwe gymnasiumklas vind ik super leuk omdat er zoveel extra vakken gegeven worden, er veel projecten zijn, niet alleen de boeken gevolgd worden en we zelf ook mogen vertellen wat we willen leren en wat we in de klas zouden kunnen doen. Als je echt zin hebt in leren en uitdagingen en je vindt het leuk om samen te werken en dingen uit te zoeken, dan moet je bij ons zijn!

  Lotleerling van Wereldklas XL
 • Ik vind het Libanon heel leuk. Het is een mooi gebouw met leuke mensen en leraren. Ik vind de manier waarop les wordt gegeven leuk. De gymnasiumklas betekent dingen zelf doen, zelf ervaren en zelf antwoorden zoeken, want antwoorden krijg je niet zomaar toegeworpen. Het is soms hard werken, maar het is zeker de moeite waard.

  Daniqueleerling van Wereldklas XL
 • Wij zijn heel gelukkig met de keuze voor de Libanon gymnasiumklas, die onze dochter heeft gemaakt. Het onderwijsaanbod is uitdagend en divers, met veel aandacht voor samenwerken. De school is laagdrempelig en wat wij het allerbelangrijkst vinden: er heerst een wij-gevoel, zowel bij de leerlingen onderling als tussen leerlingen en docenten.

  Anitamoeder van Nena uit Wereldklas XL
 • Een Wereldklas met extra uitdagingen! Veel talen, creativiteit met verdieping, maar ook techniek, problemen oplossen en leren samenwerken! Een laagdrempelige school met veel aandacht voor kinderen en ouders. Wij hebben een gelukkig kind thuis dat met heel veel plezier naar school gaat, zich niet meer verveelt en aansluiting heeft in de klas!

  Susannemoeder van Eline uit Wereldklas XL
 • Sprankelend onderwijs op niveau, een groot aanbod aan extra vakken, uitdagende werkvormen, verdiepingsstof waarin mijn dochter zich ten volle kwijt kan, maar ook liefdevolle en betrokken docenten, een goede en respectvolle omgang met medeleerlingen en directe en open lijnen tussen leerlingen, schoolleiding en ouders. Wij zijn echt thuis gekomen! En, wat het allerbelangrijkste is, we hebben een gelukkige en goed in haar vel zittende scholier thuis.

  Moniekmoeder van Lot uit Wereldklas XL

Informatie over de afdelingen:

  Ons onderwijs

Informatie over de voorlichting:

  Voorlichtingsavond

  Open lessen

  Open dag

Informatie over de aanmelding:

  Aanmelding

  Plaatsingswijzer R'dam


Kenmerken

De kenmerken
van Wereldklas XL zijn:

Kwaliteit staat voorop: de lat wordt hoog gelegd, de leerlingen worden extra uitgedaagd.

Naast de reguliere lesstof wordt verdieping en verrijking aangeboden.

Er vindt differentiatie plaats zodat leerlingen die sneller kunnen meer worden uitgedaagd.

Technasium via het examenvak Onderzoek & Ontwerpen: een formule voor beter bètaonderwijs.

Verdiepende en creatieve vakken: filosofie, muziek en beeldende vorming.