Wereldklassen

Wereldklas, een logisch vervolg op de basisschool!
In de lessen van de Wereldklassen is er een mooie didactische balans tussen klassikaal les, samenwerkend leren, zelfstandig werken en projecten. Niet alleen de Montessori-, Jenaplan- en Daltonscholen, maar ook de meeste andere basisscholen werken al op deze manier. Het Wereldklasconcept doet niet alleen meer recht aan de verschillen tussen kinderen, maar het biedt kinderen ook de kans om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Veel middelbare scholen gaan hier aan voorbij en beginnen opnieuw, alsof de kinderen niets hebben geleerd op de basisschool. Dat is zonde! De Wereldklassen op het Libanon Lyceum vormen een mooie doorlopende leerlijn van basisonderwijs naar middelbaar onderwijs, waardoor deze overstap makkelijker verloopt maar ook een betere voorbereiding biedt op het vervolgonderwijs na de middelbare school.

Activerende didactiek en betekenisvol onderwijs
Het is algemeen bekend dat kinderen relatief weinig onthouden als zij alleen maar naar de uitleg van de docent moeten luisteren. Naarmate leerlingen op een goede manier meer geactiveerd worden, neemt het leerrendement aanzienlijk toe.


De leerpiramide van Robert Bales, waarin het leerrendement van de verschillende doceerstijlen wordt weergegeven. Leerlingen onthouden de leerstof veel beter naarmate actievere leermethoden toegepast worden. Overigens betekent dit niet dat de leerlingen het hoogste leerrendement halen als zij alleen maar bezig zijn de stof aan anderen uit te leggen. In de Wereldklassen op het Libanon Lyceum geloven wij daarom vooral in de afwisseling tussen de verschillende leermethoden.

Als het onderwijs daarnaast betekenisvol wordt gemaakt door het geleerde te plaatsen binnen kaders van actualiteit en toepassingen in de “echte wereld”, zal de stof veel beter beklijven. Ook snappen leerlingen veel beter waarom zij bepaalde zaken leren. In de Wereldklassen wordt daarom gebruik gemaakt van activerende didactiek. Naast klassikaal les is er ruimte voor samenwerkend leren, zelfstandig werken en projecten. Daarbij is de rol van de docent essentieel. Hij moet niet alleen zorgen voor goede uitleg en instructie, maar hij moet ook veel structuur bieden en zorgen voor een goede relatie met zijn klas zodat kinderen zich veilig voelen om vragen te stellen en initiatieven te nemen.

De kinderen uit de Wereldklassen wordt geleerd om de kennis uit de boeken ook toe te passen in de “echte wereld”. De wereld komt niet alleen de klas binnen, de klas gaat ook de wereld in. Dat doen wij onder andere door middel van stilstaan bij de actualiteit, projecten en onderzoek buiten de school. Deze aanpak vergt een andere indeling van de lessen. Wij hebben daarom in de eerste en tweede klassen voornamelijk lesblokken van honderd minuten (twee lesuren achter elkaar), waardoor meer verdieping en onderzoek mogelijk is.

Ontwikkeling van vaardigheden
In de Wereldklassen wordt expliciet aandacht besteed aan de vaardigheden samenwerken, reflecteren, verantwoordelijkheid nemen en doorzetten. Met behulp van “leerlijnen” kunnen leerlingen zich ontwikkelen van “beginner” tot “expert”. Twee maal per schooljaar presenteren de leerlingen tijdens de “Student Led Conferences” in het bijzijn van mentor en ouders hun rapport, waarbij naast cijfers ook aandacht is voor de ontwikkeling van de bovengenoemde vaardigheden, leerstijlen en sociale aspecten.

Wereldklassen in de bovenbouw
In de bovenbouw kiezen de leerlingen voor een studierichting en stellen zij een vakkenpakket samen dat past bij een bepaalde sector (bij mavo) of profiel (bij havo en vwo). Bovendien beginnen de leerlingen met de opbouw van hun “examendossier”. Zij beseffen steeds meer dat de laatste etappe richting het examen is begonnen en dat het er nu echt om gaat spannen.
Wij hebben ons concept in de bovenbouw de afgelopen jaren doorontwikkeld naar “Wereldklas 2.0”, rekening houdend met vernieuwde examenprogramma’s en de eisen die vervolgopleidingen stellen, op het gebied van cognitieve kennis maar ook op het gebied van vaardigheden. Op deze manier kunnen wij onze leerlingen nog beter voorbereiden op het vervolg van hun studie.

Welke kinderen komen in de Wereldklassen?
Of een leerling in een Wereldklas geplaatst wordt, hangt af van de wensen en motivatie van kind en ouders. Ook vragen wij de meester of juf van groep 8 of de leerling geschikt is voor het concept van de Wereldklas. Op welk niveau de leerling in de brugklas wordt geplaatst is afhankelijk van het advies van de basisschool en de score op de eindtoets.

Informatie over de afdelingen:

  Ons onderwijs

Informatie over de voorlichting:

  Voorlichtingsavond

  Open lessen

  Open dag

Informatie over de aanmelding:

  Aanmelding

  Plaatsingswijzer R'dam