Ons onderwijs

Een nieuwe school kiezen

Een nieuwe school kiezen is best een lastige keuze. Het goede nieuws is dat je in Rotterdam en omgeving heel veel kan kiezen. Maar hoe kies je nou een school die het beste bij jou past? Meestal ga je eerst bij een aantal scholen kijken en vorm je zo een eerste indruk van een school. Je voelt de sfeer en je kijkt hoe de school over onderwijs denkt. Waar je dan bijvoorbeeld op kan letten is: vinden ze alleen kennis opdoen belangrijk of vinden ze het ook belangrijk dat je andere dingen leert waar je later wat aan hebt? Blijven ze alleen in de school of proberen ze ook dingen buiten de school te ondernemen? Geven ze alleen klassikaal les of proberen ze ook te kijken wat jij nodig hebt? Zit je in de klas en vertellen docenten jou wat je moet leren of heb jij een actieve rol in de klas en laten ze jou meedenken? Bedenk goed op welke manier leren voor jou het allerleukste is en kies daar de school bij! 


Plezier in leren

Wat wij bij het Libanon Lyceum belangrijk vinden, is dat jij hier met plezier leert en een fijne tijd op de middelbare school hebt. Natuurlijk zorgen wij dat je alle kennis hebt om straks na vier, vijf of zes jaar je diploma te halen. Daarnaast hopen we je nog veel meer bij te brengen. We hebben hiervoor onze eigen manier van lesgeven bedacht en we noemen dit de Wereldklas. De Wereldklas bestaat uit twee elementen: hoe leer je zo goed, leuk en nuttig mogelijk én hoe zorg je dat je straks in de maatschappij naast kennis ook andere dingen kan (vaardigheden ontwikkelt) waardoor je goed in staat bent om het beste uit jezelf te halen.


In de Wereldklas van het Libanon Lyceum: 

 • Leer je in en van de echte wereld en niet alleen maar uit de boeken;
 • Luister je niet alleen naar de uitleg van een docent, maar leer je vooral door actief mee te doen in de lesen ontdek je soms zelf (onder de begeleiding van de docent) de lesstof;
 • Werk je niet altijd alleen of altijd in een groepje, maar is er afwisseling tussen alleen, in een duo, in een groepje en klassikaal werken. Je zit afwisselend in de klas, het computerlokaal, de projectruimte, het praktijklokaal of op een plek buiten het schoolgebouw;
 • Krijg je extra hulp als je een vak moeilijk vindt en extra uitdaging als je een vak juist makkelijk vindt. Er wordt gekeken naar wat jij nodig hebt.

Ontwikkeling 

We vinden het waardevol dat je goed zelfstandig kan werken, maar dat je ook kan samenwerken met andere leerlingen. We hebben allemaal onze eigen talenten en wij helpen je om jouw talent te ontdekken en nog beter te maken. Als een keer iets niet lukt, helpen wij jou om door te zetten.

In de Wereldklas van het Libanon Lyceum zal je, naast het opdoen van kennis, ook vaardigheden ontwikkelen. Wij vinden het vooral belangrijk dat je:  

 • Kan samenwerkenmet een medeleerling, een docent of met mensen buiten de school;
 • Zelf kan vertellen wat jij goed hebt gedaanen wat je nog kan leren;
 • Weet waar je zelf verantwoordelijkvoor bent en je die verantwoordelijkheid ook neemt;
 • Begrijpt dat je soms moet doorzettenom iets te bereiken. 

Wat wij van onze leerlingen vragen, moeten we zelf ook doen. Wij blijven ook kijken hoe we ons kunnen blijven ontwikkelen en verbeteren. Sinds dit jaar hebben we bijvoorbeeld een nieuw toetsbeleid, waarin meer ruimte is voor feedback, want leren is meer dan alleen cijfers halen. Nu kunnen leerlingen maximaal 6 toetsen (voor een cijfer) per vak per jaar krijgen. Er kunnen nog wel andere toetsmomenten zijn, maar die zijn er vooral om een leerling feedback te geven over hoe hij een bepaald onderdeel beheerst en wat de leerling nog moet ontwikkelen. Wij geven feedback op inhoud en op ontwikkeling van de vaardigheden. 


Niet zomaar een middelbare school! 

De Wereldklas is kenmerkend voor het Libanon Lyceum, maar is zeker niet het enige wat onze school bijzonder maakt. Wij hebben ook Technasium en Bèta Challenge. 

Technasium is voor leerlingen op de havo en het vwo en daagt leerlingen uit om vraagstukken uit het echte leven op een creatieve manier op te lossen. Je combineert hierbij de exacte vakken met techniek én ontwikkelt veel vaardigheden zoals creativiteit, ondernemen, samenwerken, communicatie, plannen, projectmatig werken en organiseren. Je wordt gevraagd om vraagstukken uit dit gebied te onderzoeken en er oplossingen voor te bedenken. De vragen komen van bestaande bedrijven en organisaties en je ‘werkt’ dus voor een echte opdrachtgever. Je werkt in een team, bedenkt samen een oplossing, maakt een plan van aanpak en ook een ontwerp voor jouw oplossing. Tenslotte presenteer je dit aan de opdrachtgever. Bij Technasium hoort dan ook het vak onderzoek & ontwerpen (O&O). 

Bèta Challenge is een doorlopende leerroute mavo – mbo, met een mogelijk vervolg in het hbo. Bij Bèta Challenge pas je bestaande en nieuwe technologie toe. Via opdrachten leer je meer over en van de mogelijkheden van technologie, en ontdek je hoe je bestaande technologie in een nieuwe situatie kan toepassen. Je leert hoe belangrijk technologie is in onze maatschappij. Bij Bèta Challenge hoort het vak technologie en toepassing (T&T). 


Wereldklas XL

Heb je van de basisschool een vwo-advies gekregen? Dan hebben wij voor jou op het Libanon Lyceum een aparte gymnasiumstroom, die wij Wereldklas XL noemen. Naast de reguliere lesstof wordt bij alle vakken verdieping en verrijking aangeboden. Je krijgt verdiepende en creatieve vakken zoals filosofie, muziek en beeldende vorming. Twee verplichte vakken zijn belangrijk in de Wereldklas XL . Het eerste is Onderzoeken en Ontwerpen, dat Technasium mogelijk maakt en het tweede vak is Klassieke Vorming.  Op deze manier kun je in het eerste jaar ontdekken waar jij goed in bent en wat je leuk vindt


Meer informatie

Wil je meer lezen over onze school, bijvoorbeeld hoe we omgaan met leerlingen die extra zorg of ondersteuning nodig hebben, wat onze regels zijn, hoeveel uur je een bepaald vak krijgt of wat we allemaal doen in een jaar? Kijk dan op www.libanonlyceum.nl!

In de schoolgids op onze website staat ook uitgebreide informatie voor je ouder(s)! Zij kunnen ook op de website zien welke cijfers onze school krijgt van leerlingen, medewerkers en van de Inspectie van Onderwijs, maar ook dat wij samenwerken met After’s Cool die bijles en huiswerkbegeleiding bieden. 

We vinden het leuk als jij en/of je ouder(s) een keer bij ons langskomt/ langskomen, kijk in het overzicht op welke datums dit kan en schrijf je in voor de open lessen! Een persoonlijke afspraak maken of een vraag stellen kan natuurlijk ook, mail hiervoor naar: voorlichting@llr.nl

Het Libanon Lyceum:  

 1. Maakt je kansrijk voor vervolgonderwijs. 
 2. Ontwikkelt bij jou een frisse blik op de wereld. 
 3. Leert je jouw talenten te herkennen en te ontwikkelen. 
 4. Bereidt je voor op de samenleving van morgen

Informatie over de afdelingen:

  Ons onderwijs

Informatie over de voorlichting:

  Voorlichtingsavond

  Open lessen

  Open dag

Informatie over de aanmelding:

  Aanmelding

  De OverstapRoute