Toelatingsprocedure brugklassen Libanon Lyceum 2020-2021
In Rotterdam heeft FOKOR de afgelopen vijf jaar de Rotterdamse Plaatsingswijzer ontwikkeld, waarin de afspraken over de overstap van PO naar VO zijn vastgelegd. Er waren ook scholen uit de regio die hieraan meededen.

Per 1 augustus 2019 neemt Koers VO de plaatsingswijzer over van FOKOR en introduceert hierbij een nieuwe naam: De OverstapRoute.

De verwachting is dat inhoud van De OverstapRoute eind september 2019 gereed zal zijn voor publicatie (o.a. op onze website). Onze toelatingsprocedure met betrekking tot het aanmelden van leerlingen voor het brugklasjaar wordt dan ook bekend.