Aanmelden brugklasleerlingen voor het schooljaar 2019-2020 op het Libanon Lyceum
Aanmelden kan op de volgende dagen:
  • dinsdag 5 maart 2019 16.00 – 20.00 uur
  • woensdag 6 maart 2019 16.00 – 20.00 uur
  • donderdag 7 maart 2019 14.30 – 17.30 uur
  • woensdag 13 maart 2019 13.30 – 16.30 uur
  • vrijdag 15 maart 2019 13.30 – 16.30 uur
De aanmeldingen vinden plaats in de aula van het Libanon Lyceum aan de Mecklenburglaan 49 (ingang hoek 1ste Jerichostraat).

Boven deze tekst vindt u het aanmeldingsformulier, dat kunt u van tevoren invullen en uitprinten.

Het is van belang dat u bij de voorlopige aanmelding de volgende documenten meeneemt:

  • Het ingevulde aanmeldingsformulier Libanon Lyceum;
  • Het adviesformulier van de basisschool. Op dit formulier staat het niveau-advies van de basisschool vermeld en de unieke code die voor de aanmelding noodzakelijk is.
  • De ingevulde voorkeurslijst met minimaal drie voorkeuren.

Alle leerlingen van basisscholen uit Rotterdam ontvangen het adviesformulier met de unieke code en de voorkeurslijst. Ook veel basisscholen uit de regio verstrekken dit adviesformulier en de voorkeurslijst. Als uw kind afkomstig is van een basisschool die nog geen adviesformulier met een unieke code verstrekt en geen voorkeurslijsten heeft dan verzoeken wij u het schriftelijk advies van de basisschool mee te brengen.

Tijdens de aanmelding maken we in een kort persoonlijk gesprek kennis met elkaar, bespreken we de aangeleverde gegevens en lichten we de procedure toe die tot een eventuele toelating op het Libanon Lyceum leidt.

De volledige aanmeldingsprocedure vindt u boven deze tekst als PDF document.

Heeft u een vraag? Stuur een bericht naar voorlichting@llr.nl.