Aanmelden brugklasleerlingen voor het schooljaar 2019-2020 op het Libanon Lyceum

Ronde één: eerste aanmeldperiode is vrijdag 15 maart jl. afgesloten.

Tot 4 april 2019 verwerken wij de gegevens van de aangemelde leerlingen en op 5 april 2019 krijgen ouder(s)/verzorger(s) via een e-mail een bericht met betrekking tot plaatsing.

Tweede aanmeld- en plaatsingsperiode: 8 april 2019 tot en met 18 april 2019

Indien er na eerste plaatsingsronde ’s nog plaatsen beschikbaar zijn, wordt weer dezelfde procedure doorlopen als in de eerste plaatsingsronde. In deze tweede aanmeldperiode zijn voorlopige aanmeldingen mogelijk, en wel op afspraak. De aanmeldingen vinden plaats vanaf maandag 8 april t/m maandag 15 april 2019. Wij vragen u vriendelijk hiervoor een afspraak te maken via de e-mail met mw. Willems; wls@llr.nl.

Naar aanleiding van deze tweede aanmeldperiode krijgen ouder(s)/verzorger(s) op donderdag 18 april 2019 krijgen via een e-mail een bericht met betrekking tot plaatsing. Indien er geen plaatsen meer zijn, schuift de aanmelding automatisch door naar de volgende school van de voorkeurslijst.

Vanaf 27 mei start ronde twee. Deze ronde eindigt op 12 juli 2019.

Vanaf 29 mei tot en met 7 juni 2019 vindt de verwerking eindtoets door de basisschool plaats en de eventuele heroverweging naar aanleiding van de uitslag van de eindtoets. Mocht u een leerling willen aanmelden in deze periode(‘s) dan kan dat door contact op te nemen met mw. Willems; wls@llr.nl.

Voor de volledige Informatie met betrekking tot de aanmeld- en plaatsingsperiode’s verwijzen wij u naar www.fokor.nl > Rotterdamse Plaatsingswijzer en naar onze aanmeldingsprocedure, die boven aan de pagina staat.