Procedure aanmelding schooljaar 2020-2021
Eerste aanmeldronde brugklassen Libanon Lyceum 2020-2021

U kunt de leerling in deze eerste aanmeldperiode op volgende dagen voorlopig aanmelden (zonder afspraak):

  • maandag 2 maart 2020 tussen 16.00 – 20.00 uur
  • dinsdag 3 maart 2020 tussen 16.00 – 20.00 uur
  • woensdag 4 maart tussen 14.00 – 16.30 uur
  • Woensdag 11 maart 2020 tussen 14.00 – 16.00 uur
  • Donderdag 12 maart 2020 tussen 14.00 – 16.00 uur 

De aanmeldingen vinden plaats op bovengenoemde dagen en tijden in de aula van het Libanon Lyceum aan de Mecklenburglaan 49 (ingang hoek 1ste Jerichostraat).

Wilt u op afspraak langskomen om de leerling aan te melden? Dit kan door een bericht te sturen naar voorlichting@llr.nl.

Op onze website komt het aanmeldingsformulier te staan, dat u van te voren kunt invullen en uit kunt printen.

Het is van belang dat u volgende documenten meeneemt bij de voorlopige aanmelding van de leerling:

  • Het ingevulde aanmeldingsformulier Libanon Lyceum;
  • Het adviesformulier van de basisschool. Op dit adviesformulier staat het niveau-advies van de basisschool vermeld en staat de unieke code die voor de aanmelding noodzakelijk is.
  • De ingevulde voorkeurslijst met minimaal vijf middelbare scholen.

Alle leerlingen van basisscholen uit Rotterdam ontvangen het adviesformulier met de unieke code en de voorkeurslijst. De basisscholen uit de regio verstrekken dit adviesformulier en de voorkeurslijst. Als uw kind afkomstig is van een basisschool uit de regio, die nog geen adviesformulier met een unieke code verstrekt en geen voorkeurslijsten heeft, dan verzoeken wij u het schriftelijk advies van de basisschool mee te brengen.

Tijdens de aanmelding maken we in een kort persoonlijk gesprek kennis met elkaar, bespreken we de aangeleverde gegevens en lichten we de procedure toe die tot een eventuele toelating op het Libanon Lyceum leidt.

Onze volledige toelatingsprocedure brugklassen met o.a. het verloop van de tweede en derde aanmeldronde, treft u bovenaan deze bladzijde aan.