Vacatures schooljaar 2018-2019
Libanon Lyceum

zoekt een

Docent Bedrijfseconomie

(0,5-0,6 fte)


Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een eerste graad docent bedrijfseconomie. Het gaat om ca.0,5-0,6 wtf (tussen de 14 en 22 lesuren). In eerste instantie een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract.
 
Op het Libanon Lyceum bieden we onderwijs aan leerlingen in mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium. De school heeft ca. 1400 leerlingen en is gehuisvest in twee statige panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen op de locatie Mecklenburglaan les en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg.

Kenmerkend voor het onderwijskundige profiel van de school zijn het Technasium (havo/vwo), Bèta Challenge (mavo) en de Wereldklassen; onderwijsconcepten met een activerende didactiek waarin leerlingen worden gestimuleerd eigenaar te zijn van hun leerproces en waarin de coachende rol van de docent essentieel is. De school kiest bovendien nadrukkelijk voor de verbinding tussen onderwijs en samenleving. Met ons onderwijsconcept Wereldklassen bieden wij inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen.

Leerlingen verdienen het om uitgedaagd te worden, door activerende didactiek, door variatie in werkvormen en door een relatie te leggen tussen de lesstof en de echte wereld, waardoor het onderwijs betekenisvoller wordt. Dat vraagt veel, zowel van onze collega’s als van de kinderen.
Wij stellen hoge eisen en verlangen van de leerlingen een actieve leerhouding. Sinds dit jaar zetten we in de lessen actief in op formatief evalueren om de leerlingen meer feedback te kunnen geven op hun ontwikkeling.

Het Libanon Lyceum is een ambitieuze school. Dit brengt ook verwachtingen met zich mee. De lat ligt daarom hoog, zowel voor zittend als voor nieuw personeel. Wij hebben een voorkeur voor bevoegde docenten met enige ervaring, die onze onderwijsconcepten onderschrijven en in de lessen kunnen toepassen. Uiteraard bieden wij daarbij begeleiding. 
 
 
Nadere informatie en solliciteren
Heeft u interesse in deze vacature stuur dan voor 20 april a.s. uw CV en motivatiebrief naar sollicitatie@llr.nl t.a.v. dhr. P. Scharff. 


Libanon Lyceum

zoekt een

Docent Economie

(0,6-0,7 fte)


Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een eerste graad docent economie. Het gaat om ca.0,6-0,7 wtf (tussen de 18 en 26 lesuren). In eerste instantie een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract.
 
Op het Libanon Lyceum bieden we onderwijs aan leerlingen in mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium. De school heeft ca. 1400 leerlingen en is gehuisvest in twee statige panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen op de locatie Mecklenburglaan les en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg.

Kenmerkend voor het onderwijskundige profiel van de school zijn het Technasium (havo/vwo), Bèta Challenge (mavo) en de Wereldklassen; onderwijsconcepten met een activerende didactiek waarin leerlingen worden gestimuleerd eigenaar te zijn van hun leerproces en waarin de coachende rol van de docent essentieel is. De school kiest bovendien nadrukkelijk voor de verbinding tussen onderwijs en samenleving. Met ons onderwijsconcept Wereldklassen bieden wij inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen.

Leerlingen verdienen het om uitgedaagd te worden, door activerende didactiek, door variatie in werkvormen en door een relatie te leggen tussen de lesstof en de echte wereld, waardoor het onderwijs betekenisvoller wordt. Dat vraagt veel, zowel van onze collega’s als van de kinderen.
Wij stellen hoge eisen en verlangen van de leerlingen een actieve leerhouding. Sinds dit jaar zetten we in de lessen actief in op formatief evalueren om de leerlingen meer feedback te kunnen geven op hun ontwikkeling.

Het Libanon Lyceum is een ambitieuze school. Dit brengt ook verwachtingen met zich mee. De lat ligt daarom hoog, zowel voor zittend als voor nieuw personeel. Wij hebben een voorkeur voor bevoegde docenten met enige ervaring, die onze onderwijsconcepten onderschrijven en in de lessen kunnen toepassen. Uiteraard bieden wij daarbij begeleiding. 
 
 
Nadere informatie en solliciteren
Heeft u interesse in deze vacature stuur dan voor 20 april a.s. uw CV en motivatiebrief naar sollicitatie@llr.nl t.a.v. dhr. P. Scharff. Libanon Lyceum

zoekt een

Docent Nederlands

(0,5 fte)Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een eerste graad docent Nederlands. Het gaat om ca.0,5 wtf (tussen de 14 en 18 lesuren). In eerste instantie een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract.
 
Op het Libanon Lyceum bieden we onderwijs aan leerlingen in mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium. De school heeft ca. 1400 leerlingen en is gehuisvest in twee statige panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen op de locatie Mecklenburglaan les en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg.

Kenmerkend voor het onderwijskundige profiel van de school zijn het Technasium (havo/vwo), Bèta Challenge (mavo) en de Wereldklassen; onderwijsconcepten met een activerende didactiek waarin leerlingen worden gestimuleerd eigenaar te zijn van hun leerproces en waarin de coachende rol van de docent essentieel is. De school kiest bovendien nadrukkelijk voor de verbinding tussen onderwijs en samenleving. Met ons onderwijsconcept Wereldklassen bieden wij inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen.

Leerlingen verdienen het om uitgedaagd te worden, door activerende didactiek, door variatie in werkvormen en door een relatie te leggen tussen de lesstof en de echte wereld, waardoor het onderwijs betekenisvoller wordt. Dat vraagt veel, zowel van onze collega’s als van de kinderen.
Wij stellen hoge eisen en verlangen van de leerlingen een actieve leerhouding. Sinds dit jaar zetten we in de lessen actief in op formatief evalueren om de leerlingen meer feedback te kunnen geven op hun ontwikkeling.

Het Libanon Lyceum is een ambitieuze school. Dit brengt ook verwachtingen met zich mee. De lat ligt daarom hoog, zowel voor zittend als voor nieuw personeel. Wij hebben een voorkeur voor bevoegde docenten met enige ervaring, die onze onderwijsconcepten onderschrijven en in de lessen kunnen toepassen. Uiteraard bieden wij daarbij begeleiding. 
 
 
Nadere informatie en solliciteren
Heeft u interesse in deze vacature stuur dan voor 20 april a.s. uw CV en motivatiebrief naar sollicitatie@llr.nl t.a.v. Mw. J. van Koten. 
Libanon Lyceum

zoekt een

Docent Frans

(0,5 fte)


Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een bij voorkeur eerste graad docent Frans. Het gaat om ca.0,5 wtf (tussen de 14 en 18 lesuren). In eerste instantie een tijdelijke aanstelling met uitzicht op een vast contract.
 
Op het Libanon Lyceum bieden we onderwijs aan leerlingen in mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium. De school heeft ca. 1400 leerlingen en is gehuisvest in twee statige panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen op de locatie Mecklenburglaan les en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg.

Kenmerkend voor het onderwijskundige profiel van de school zijn het Technasium (havo/vwo), Bèta Challenge (mavo) en de Wereldklassen; onderwijsconcepten met een activerende didactiek waarin leerlingen worden gestimuleerd eigenaar te zijn van hun leerproces en waarin de coachende rol van de docent essentieel is. De school kiest bovendien nadrukkelijk voor de verbinding tussen onderwijs en samenleving. Met ons onderwijsconcept Wereldklassen bieden wij inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen.

Leerlingen verdienen het om uitgedaagd te worden, door activerende didactiek, door variatie in werkvormen en door een relatie te leggen tussen de lesstof en de echte wereld, waardoor het onderwijs betekenisvoller wordt. Dat vraagt veel, zowel van onze collega’s als van de kinderen.
Wij stellen hoge eisen en verlangen van de leerlingen een actieve leerhouding. Sinds dit jaar zetten we in de lessen actief in op formatief evalueren om de leerlingen meer feedback te kunnen geven op hun ontwikkeling.

Het Libanon Lyceum is een ambitieuze school. Dit brengt ook verwachtingen met zich mee. De lat ligt daarom hoog, zowel voor zittend als voor nieuw personeel. Wij hebben een voorkeur voor bevoegde docenten met enige ervaring, die onze onderwijsconcepten onderschrijven en in de lessen kunnen toepassen. Uiteraard bieden wij daarbij begeleiding. 
 
 
Nadere informatie en solliciteren
Heeft u interesse in deze vacature stuur dan voor 20 april a.s. uw CV en motivatiebrief naar sollicitatie@llr.nl t.a.v. dhr. R. Paijens. 


Libanon Lyceum

zoekt een

Teamleider vwo bovenbouw

(1,0 fte; schaal LD)

Het Libanon Lyceum zoekt een teamleider vwo bovenbouw. Iemand die stevig in zijn schoenen staat en leiding geeft aan de transitie van het onderwijsaanbod en de professionele cultuur.

In deze procedure laten wij ons adviseren door Pesant werving & selectie. Hierbij informeert de benoemingsadviescommissie (BAC) u over de vacature en de procedure.

 

Het profiel en de procedurebeschrijving

Een aankondiging van de vacature treft u via: http://www.pesant.nl/wervingenselectie/teamleider-bovenbouw-vwo-libanon-lyceum/. Hier vindt u ook alle relevante stukken.

 

Reactie en voorselectie:

De reactietermijn voor de vacature sluit op 10 april 2019 om 12.00 uur.

Op 15 april 2019 voert de BAC haar voorselectie van kandidaten uit.

 

De BAC heeft haar selectiegesprekken voorlopig als volgt gepland:

  • De eerste gespreksronde op 7 mei 2019.
  • De tweede gespreksronde op 13 mei 2019.

 

Oriënterend gesprek

Heeft u als medewerker van BOOR interesse in de functie, dan heeft u de mogelijkheid om u voorafgaand aan een eventuele sollicitatie te oriënteren op de functie. Tot 10 april 2019 kunt u voor een oriënterend (telefonisch) gesprek contact opnemen met de adviseur van Pesant. Dat kan telefonisch: 085-070 34 22, of per mail via: secretariaat@pesant.nl. Hier kunt u ook terecht voor nadere informatie.

 

Het oriënterende gesprek is vertrouwelijk van aard. Nagegaan wordt of de kwaliteiten en competenties die gevraagd worden in het functieprofiel van teamleider aansluiten bij uw capaciteiten. U beslist na het gesprek zelf of u solliciteert. In het werving- & selectieproces bent u dan vervolgens een van de kandidaten en worden uw persoonlijke kwaliteiten vergeleken met de functie-eisen zoals vastgelegd in de profielschets.

 


Over het Libanon Lyceum


Op het Libanon Lyceum bieden we onderwijs aan leerlingen in mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium. De school heeft ca. 1400 leerlingen en is gehuisvest in twee statige panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen op de locatie Mecklenburglaan les en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg.

Kenmerkend voor het onderwijskundige profiel van de school zijn het Technasium (havo/vwo), Bèta Challenge (mavo) en de Wereldklassen; onderwijsconcepten met een activerende didactiek waarin leerlingen worden gestimuleerd eigenaar te zijn van hun leerproces en waarin de coachende rol van de docent essentieel is. De school kiest bovendien nadrukkelijk voor de verbinding tussen onderwijs en samenleving. Met ons onderwijsconcept Wereldklassen bieden wij inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen.

Leerlingen verdienen het om uitgedaagd te worden, door activerende didactiek, door variatie in werkvormen en door een relatie te leggen tussen de lesstof en de echte wereld, waardoor het onderwijs betekenisvoller wordt. Dat vraagt veel, zowel van onze collega’s als van de kinderen.
Wij stellen hoge eisen en verlangen van de leerlingen een actieve leerhouding. Sinds dit jaar zetten we in de lessen actief in op formatief evalueren om de leerlingen meer feedback te kunnen geven op hun ontwikkeling.

Het Libanon Lyceum is een ambitieuze school. Dit brengt ook verwachtingen met zich mee. De lat ligt daarom hoog, zowel voor zittend als voor nieuw personeel. Wij hebben een voorkeur voor bevoegde docenten met enige ervaring, die onze onderwijsconcepten onderschrijven en in de lessen kunnen toepassen. Uiteraard bieden wij daarbij begeleiding. 
 Gebouwen

Mecklenburglaan 49
3061 BD Rotterdam
(aula: 1e Jerichostraat 2)

eerste en tweede klassen
+ derde klassen havo/vwo

Ramlehweg 6
3061 JX Rotterdam
(aula: Palestinastraat 46)
3 en 4 mavo + 4 en 5 havo + 4, 5 en 6 vwo
Sollicitatiecode BOOR
Sollicitatiecode BOOR
CAO VO 2018-2019
CAO VO 2018-2019