Vacatures schooljaar 2018-2019

Vacature Teamleider

Het Libanon Lyceum in Rotterdam zoekt een nieuwe collega (0,8-1,0 fte) die de dagelijkse leiding krijgt over de brugklas-afdeling en deel uitmaakt van de schoolleiding. 

Deze collega wordt ambassadeur en boegbeeld van de school en mag zijn of haar tanden zetten in onderwijskundige en veranderkundige uitdagingen. 

Ben je geïnteresseerd? Kijk dan op www.pesant.nl/wervingenselectie/vacatures voor een uitgebreide profielschets en de procedurebeschrijving. 

 

Vacature docent Engels 

Voor het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een docent Engels. Het gaat om ca.0,4 wtf. Het betreft in eerste instantie een vervangingsvacature. 

Nadere informatie en solliciteren:

Heeft u interesse in deze vacature stuur dan voor 25 juni a.s. uw CV en motivatiebrief naar sollicitatie@llr.nl t.a.v. dhr. R. Paijens.


Op het Libanon Lyceum bieden we onderwijs aan leerlingen in mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium. De school heeft ca. 1350 leerlingen en is gehuisvest in twee statige panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen op de locatie Mecklenburglaan les en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg.

Kenmerkend voor het onderwijskundige profiel van de school zijn het Technasium (havo/vwo), Bèta Challenge (mavo) en de Wereldklassen; onderwijsconcepten met een activerende didactiek waarin leerlingen worden gestimuleerd eigenaar te zijn van hun leerproces en waarin de coachende rol van de docent essentieel is. De school kiest bovendien nadrukkelijk voor de verbinding tussen onderwijs en samenleving. Met ons onderwijsconcept Wereldklassen bieden wij inspirerend onderwijs voor nieuwsgierige kinderen.

Leerlingen verdienen het om uitgedaagd te worden, door activerende didactiek, door variatie in werkvormen en door een relatie te leggen tussen de lesstof en de echte wereld, waardoor het onderwijs betekenisvoller wordt. Dat vraagt veel, zowel van onze collega’s als van de kinderen.
Wij stellen hoge eisen en verlangen van de leerlingen een actieve leerhouding. Sinds dit jaar zetten we in de lessen actief in op formatief evalueren om de leerlingen meer feedback te kunnen geven op hun ontwikkeling.Over het Libanon Lyceum

Het Libanon Lyceum is een ambitieuze school. Dit brengt ook verwachtingen met zich mee. De lat ligt daarom hoog, zowel voor zittend als voor nieuw personeel. Wij hebben een voorkeur voor bevoegde docenten met enige ervaring, die onze onderwijsconcepten onderschrijven en in de lessen kunnen toepassen. Uiteraard bieden wij daarbij begeleiding.

Op het Libanon Lyceum bieden we onderwijs aan leerlingen in mavo, havo, atheneum (vwo), gymnasium en Technasium. De school heeft ca. 1400 leerlingen en is gehuisvest in twee statige panden in de wijk Kralingen. De onderbouwleerlingen krijgen op de locatie Mecklenburglaan les en de bovenbouwleerlingen op de locatie Ramlehweg.


 Gebouwen

Mecklenburglaan 49
3061 BD Rotterdam
(aula: 1e Jerichostraat 2)

eerste en tweede klassen
+ derde klassen havo/vwo

Ramlehweg 6
3061 JX Rotterdam
(aula: Palestinastraat 46)
3 en 4 mavo + 4 en 5 havo + 4, 5 en 6 vwo
Sollicitatiecode BOOR
Sollicitatiecode BOOR
CAO VO 2018-2019
CAO VO 2018-2019