Medewerkers
 • Directie
 • Teamleiders
 • Organisatie
 • Toezicht
 • Decanaat
 • SOT
 • Kantine
 • Administratie
 • Technisch
 • Contactpersonen
 • E.
  van Ruijven

  rector
  Mecklenburglaan
  Ramlehweg

    e-mail

 • R.M.
  Paijens

  locatiedirecteur
  Mecklenburglaan

    e-mail

 • J.M.
  van Koten

  locatiedirecteur
  Ramlehweg

    e-mail

 • L.W.
  Ran

  teamleider klas 1
  Mecklenburglaan

    e-mail

 • J.C. van der
  Velden

  teamleider klas 2
  Mecklenburglaan

    e-mail

 • G.L.A. van
  der Kleij

  teamleider klas 3
  Mecklenburglaan

    e-mail

 • J.P.
  Brand

  teamleider M3/4
  Ramlehweg

    e-mail

 • P.L.H.M.
  Claessens

  teamleider H4/5
  Ramlehweg

    e-mail

 • M.
  van Dijk

  teamleider V4/5/6
  Ramlehweg

    e-mail

 • E. van der
  Winden

  toetsing,
  examinering en
  kwaliteitszorg
  Ramlehweg

    e-mail

 • J.M.
  Niemeijer

  dagrooster
  kwaliteitszorg

  Ramlehweg

    e-mail

 • C. van der
  Linden

  facilitaire
  zaken

  Mecklenburglaan

    e-mail

 • M.C. van
  Wijngaarden

  zorgcoördinator


    e-mail

 • M.J.E.
  Martens

  leerlingbegeleider

 • J.M. van
  der Pijl

  leerlingbegeleider

 • P.C.M.
  Jacobs

  orthopedagoog

 • M.
  Dil

  schoolmaatschappelijk
  werk

 • E.J. de
  Jong

  begeleider passend
  onderwijs

 • J.
  Tel

  hoofd administratie
  Palestinastraat

    e-mail

 • C.S.
  Leenders

  administratie
  Palestinastraat

    e-mail

 • M.
  Huisman

  administratie
  Palestinastraat

    e-mail

 • D.C.
  Tabak

  administratie
  Mecklenburglaan

    e-mail

 • R.
  Willems

  administratie
  Mecklenburglaan

    e-mail

 • M.N. van
  Marle

  stafmedewerker
  personeel + financiën

    e-mail

 • M. Sturm-
  Leenman

  Mecklenburglaan

    e-mail

 • B. Aklalouch

  Ramlehweg

    e-mail

 • Het Libanon Lyceum heeft twee contactpersonen. Deze hebben bij ernstige klachten op school een loketfunctie. Zij kunnen informatie geven, bijvoorbeeld over vervolgstappen of bij het opstellen van een klacht. Als het bij de klacht gaat om pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie en geweld zijn zij bij uitstek de persoon om de klacht bij te melden. De contactpersoon heeft geheimhoudingsplicht. Net als iedere medewerker op school hebben zij wel meldplicht bij het bestuur als het gaat om een seksueel misdrijf jegens een minderjarige leerling. Voor een van beide functies van contactpersoon loopt op dit moment een vacature.

Mentoren
MH1AMw. I. el Mahtouchi
MH1BMw. N.F. Soeteman
MH1CDhr. A. Arslan
HV1DDhr. M. van Helden
HVT1EMw. J. van der Horst
HVT1FDhr. R. van den Bogaert
HVT1GMw. C.T.M. Hemerik
VX1HMw. M.C. van Wijngaarden
VX1KMw. M.J. Baartman
M2AMw. N. Ivanovski
M2BMw. K. Baur
H2CDhr. M. Michels
H2DMw. C.D.V. Frequin
H2EMw. M. Mulder
V2FDhr. M. Kreischer
VX2GMw. F.E.A. Scheffer
VX2HDhr. W. Verbeek
VX2KMw. M.N. Habibi
M3AMw. Y. Cengiz
M3BMw. G.A. Saral
M3CDhr. K.A. Kilsdonk
H3DDhr. S.P.C. van Assendelft
H3EMw. K. van der Reijden
H3FDhr. A. Spiering
V3GMw. L. Loorbach
V3HMw. D. Verbaan
VX3KDhr. M. Goedknegt
VX3LDhr. N.P. Hugenholtz
VX3MMw. C. van den Berg
M4ADhr. M. Fadaei
M4BDhr. J.P. Brand
M4CDhr. R. van Gulik
H4ADhr. F.W. Schot
H4BDhr. S. de Bie
H4CMw. S. Stout
H4DDhr. G.J. Nieborg
V4AMw. M.J.E. Martens
V4BDhr. H.C. van Ginkel
V4CMw. Y. van Oversteeg
V4DMw. S. Kuijsten
V4EMw. C.J. Dokter
H5ADrs. P.L.H.M. Claessens
H5BDhr. B. Aklalouch
H5CMw. J. van de Linde
H5DDhr. L. van Rooijen
V5AMw. M. Akkouh
V5BDrs. R.J. Diehle
V5CDhr. J. Visser
V5DDrs. R.W. Kock
V5EMw. C. van Loenen
V6ADrs. M.G.W.M. Faes
V6BMw.drs. J.P.A. Zevenbergen-van Bers
V6CMw. E.P. Bos
V6DDhr. D. van den Heuvel
E-mail
Alle personeelsleden zijn per e-mail bereikbaar door aan hun drie letterige afkorting @llr.nl toe te voegen. Door in de lijst hiernaast op de naam te klikken opent de browser het e-mail adres in uw e-mail programma. Het is niet toegestaan naar onze e-mailadressen reclame te sturen zonder dat we daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.
Gebouwen

Mecklenburglaan 49
3061 BD Rotterdam
(aula: 1e Jerichostraat 2)

eerste en tweede klassen
+ derde klassen havo/vwo

Ramlehweg 6
3061 JX Rotterdam
(aula: Palestinastraat 46)
3 en 4 mavo + 4 en 5 havo + 4, 5 en 6 vwo
Vakafkortingen
ak aardrijkskunde
bi biologie
biol biologie
bv beeldende vorming
cben Cambridge English
ckv culturele en kunstzinnige vorm
du Duitse taal
dutl Duitse taal en literatuur
ec economie
econ economie
en Engelse taal
entl Engelse taal en literatuur
fa Franse taal
fatl Franse taal en literatuur
fi filosofie
gesn geschiedenis
gr Griekse taal en letterkunde
gs geschiedenis
gsm geschiedenis
kcv klassieke culturele vorming
kv klassieke vorming
kv1 kunstvakken I
la Latijnse taal en letterkunde
lakc Latijnse taal en literatuur met kcv
lo lichamelijke opvoeding
m&o management en organisatie
ma maatschappijleer
maat maatschappijleer
me mentoruur
mt mediatraining
mu muziek
na natuurkunde
nat natuurkunde
ne Nederlandse taal
netl Nederlandse taal en literatuur
nsk1 natuur- en scheikunde I
nsk2 natuur- en scheikunde II
oo onderzoek & ontwerpen
rkt voorbereiding rekentoets
schk scheikunde
sk scheikunde
ta taal
te tekenen
tt technologie & toepassing
wi wiskunde
wisA wiskunde A
wisB wiskunde B
wisC wiskunde C
wisD wiskunde D
Docenten