Directie
Mw. J.M. van Koten rector a.i.
Dhr. R.M. Paijens locatiedirecteur
Mecklenburglaan
Dhr. P.J.L. Scharff locatiedirecteur
Ramlehweg
Teamleiders
Dhr. L.W. Ran teamleider klas 1
Mecklenburglaan
Dhr. J.C. van der Velden teamleider klas 2
Mecklenburglaan
Mw. C. van den Berg teamleider klas HV3
Mecklenburglaan
Dhr. J.P. Brand teamleider M3/4
Ramlehweg
Dhr. B. Aklalouch teamleider H4
Ramlehweg
Dhr. P.L.H.M. Claessens teamleider H5
Ramlehweg
Mw. M. van Dijk teamleider V4/5/6
Ramlehweg
Mentoren
MH1AMw. I. el Mahtouchi
MH1BMw. N.F. Soeteman
MH1CDhr. C.C. Gerritse
HV1DMw. R. Vijverberg-Durinck
HVT1EMw. I.F. Wesdorp
HVT1FMw. C.T.M. Hemerik
VX1GDhr. R. van den Bogaert
VX1HMw. M.J. Baartman
M2AMw. N. Ivanovski
M2BMw. K. Baur
H2CMw. L. Jiang
H2DDhr. M. Michels
H2EMw. M. Mulder
V2FDhr. M. Kreischer
V2GMw. C.D.V. Frequin
VX2HDhr. A. Arslan
VX2KDhr. W. Verbeek
M3AMw. Y. Cengiz
M3BMw. G.A. Saral
M3CDhr. R. van Gulik
H3DDhr. S.P.C. van Assendelft
H3EMw. K. van der Reijden
H3FDhr. A. Spiering
V3GMw. L. Loorbach
V3HDhr. M.H. Bolten
VX3KDhr. M. Goedknegt
VX3LDhr. N.P. Hugenholtz
VX3MMw. D. Verbaan
M4ADhr. M. Fadaei
M4BDhr. J. Vermeeren
M4CDhr. K.A. Kilsdonk
H4AMw. S. Stout
H4BMw. L. Jansen
H4CMw. D. Roelofs
H4DDhr. G.J. Nieborg
H4EMw. J. van der Horst
H5ADrs. P.L.H.M. Claessens
H5BMw. G. Blanket
H5CMw. J. van de Linde
H5DDhr. L. van Rooijen
V4_11Dhr. H.C. van Ginkel
V4_12Mw. S. Kuijsten
V4_13Mw. M.J.E. Martens
V4_14Mw. F.E.A. Scheffer
V4_15Mw. M.E. van der Molen
V4_16Mw. Y. van Oversteeg
V4_17Dhr. J. Visser
V5_11Mw. M. Akkouh
V5_12Dhr. B. Canoy
V5_13Drs. R.J. Diehle
V5_14Dhr. F. Spierings
V5_15Dhr. M.S. Wiessing
V5_16Mw. E. Vaartjes
V5_17Mw. C. van Loenen
V6_11Dhr. D. van den Heuvel
V6_12Drs. M.G.W.M. Faes
V6_13Mw. M.R. van der Meet
V6_14Dhr. J. Visser
V6_15Drs. R.W. Kock
V6_16Mw. C. van Loenen
V6_17Mw. M.J.E. Martens
V6_18Mw. M. Akkouh
Contactpersonen
Mw. M. Sturm-Leenman Mecklenburglaan
Dhr. B. Aklalouch Ramlehweg

Het Libanon Lyceum heeft twee contactpersonen. Deze hebben bij ernstige klachten op school een loketfunctie. Zij kunnen informatie geven, bijvoorbeeld over vervolgstappen of bij het opstellen van een klacht. Als het bij de klacht gaat om pesten, seksuele intimidatie, discriminatie, racisme, agressie en geweld zijn zij bij uitstek de persoon om de klacht bij te melden. De contactpersoon heeft geheimhoudingsplicht. Net als iedere medewerker op school hebben zij wel meldplicht bij het bestuur als het gaat om een seksueel misdrijf jegens een minderjarige leerling.

E-mail
Alle personeelsleden zijn per e-mail bereikbaar door aan hun drie letterige afkorting @llr.nl toe te voegen. Door in de lijst hiernaast op de naam te klikken opent de browser het e-mail adres in uw e-mail programma. Het is niet toegestaan naar onze e-mailadressen reclame te sturen zonder dat we daar nadrukkelijk toestemming voor hebben gegeven.
Gebouwen

Mecklenburglaan 49
3061 BD Rotterdam
(aula: 1e Jerichostraat 2)

eerste en tweede klassen
+ derde klassen havo/vwo

Ramlehweg 6
3061 JX Rotterdam
(aula: Palestinastraat 46)
3 en 4 mavo + 4 en 5 havo + 4, 5 en 6 vwo
Vakafkortingen
ak aardrijkskunde
bi biologie
biol biologie
bv beeldende vorming
cben Cambridge English
ckv culturele en kunstzinnige vorm
du Duitse taal
dutl Duitse taal en literatuur
ec economie
econ economie
en Engelse taal
entl Engelse taal en literatuur
fa Franse taal
fatl Franse taal en literatuur
fi filosofie
gesn geschiedenis
gr Griekse taal en letterkunde
gs geschiedenis
gsm geschiedenis
kcv klassieke culturele vorming
kv klassieke vorming
kv1 kunstvakken I
la Latijnse taal en letterkunde
lakc Latijnse taal en literatuur met kcv
lo lichamelijke opvoeding
m&o management en organisatie
ma maatschappijleer
maat maatschappijleer
me mentoruur
mt mediatraining
mu muziek
na natuurkunde
nat natuurkunde
ne Nederlandse taal
netl Nederlandse taal en literatuur
nsk1 natuur- en scheikunde I
nsk2 natuur- en scheikunde II
oo onderzoek & ontwerpen
rkt voorbereiding rekentoets
schk scheikunde
sk scheikunde
ta taal
te tekenen
tt technologie & toepassing
wi wiskunde
wisA wiskunde A
wisB wiskunde B
wisC wiskunde C
wisD wiskunde D
Docenten