Adresgegevens


Beide gebouwen van het Libanon zijn gemakkelijk te bereiken met het openbaar vervoer (Het metrostation Gerdesiaweg ligt dichtbij de Ramlehweg, het metrostation Voorschoterlaan dichtbij de Mecklenburglaan en tramlijn 7 brengt je nog dichter bij onze gebouwen. Zelfs de leerlingen die van buitengemeenten en van 'verre' wijken in Rotterdam komen zijn, omdat ze gebruik kunnen maken van de metro en tram, betrekkelijk weinig tijd kwijt met reizen.


Postadres:
Postbus 4301
3006 AH Rotterdam
telefoon: (010) 4522500
fax: (010) 4522254

Ramlehweg 6
3061 JX Rotterdam
(aula Palestinastraat 46)
3 en 4 mavo + 4 en 5 havo
+ 4, 5 en 6 vwo

Mecklenburglaan 49
3061 BD Rotterdam
(aula: 1e Jerichostraat 2)

eerste en tweede klassen
+ derde klassen havo/vwo
Betaald (kenteken) parkeren
In Kralingen is sinds 2014 kentekenparkeren. Bij de introductie is besloten de parkeerautomaten alleen aan de randen van de buurten te plaatsen. Voor het gebouw aan de Ramlehweg is de dichtsbijzijnde automaat aan de Plaslaan, de dichtsbijzijnde automaat op de Mecklenburglaan is die aan de Oudedijk voor de Hubo. Alternatief voor kentekenparkeren bij de automaat is betalen met een mobiel abonnement.

Meer informatie over kentekenparkeren op de site van de gemeente Rotterdam.
E-mail adressen
De directe e-mail adressen van medewerkers staan op de bladzijde Algemeen onder het menu Medewerkers.
Bestuur


Het Libanon Lyceum valt onder de Stichting Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR), met de heer H.W.M. van Blijswijk als voorzitter van het College van Bestuur. Het adres van de Stichting BOOR is: Postbus 23058, 3001 KB Rotterdam.
Website: www.stichtingboor.nl, telefoon (010) 2540801.

De missie van BOOR:
BOOR biedt kwaliteitsonderwijs voor kinderen in Rotterdam en omgeving. Onderwijs dat onderscheidend en innovatief is. Onderwijs vanuit het perspectief van het kind: maximale kansen biedend, talenten vergrotend en rekening houdend met kinderrechten. Onderwijs dat kinderen maakt tot volwassen wereldburgers die bijdragen aan een rechtvaardige samenleving.

Klik hier voor het Koersdocument (Strategisch Beleid 2016-2020) van BOOR.

Inspectie

De Inspectie van het Onderwijs is elektronisch bereikbaar via het contactformulier op de website Voor vragen over het onderwijs kunt u ook bellen met Informatie Rijksoverheid op nummer 1400 (bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 20.00 uur, lokaal tarief). De vertrouwensinspecteur voor klachten over seksuele intimidatie is te bereiken via telefoonnummer 0900-1113111 (tijdens kantooruren, lokaal tarief)
Onderwijs Rotterdam
Gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft een Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling met daarin Directie Jeugd en Onderwijs, die weer bestaat uit 2 afdelingen: Afdeling Jeugd en afdeling Onderwijs. Met het opheffen van de deelgemeenten zijn alle taken en bevoegdheden op het gebied van Jeugd, Onderwijs, Sport en Cultuur, overgeheveld naar het stedelijk Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling.

DUO

DUO
De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en - regelingen uit. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt DUO de gemeenten bij de uitvoering van de Wet inburgering. De hoofdtaken van DUO zijn: